En 3 år lagrad Don Ramon har just testats med ett underbart resultat. Vi gör nu fler av denna sort som beräknas vara färdiga i december 2022.