Sedan 2019 driver vårt mejeri med solpaneler. Det är ett bra sätt att bidra till bättre miljö.