Nu säljs vårt  ostsortiment på Salnecke slottscafé.

Ingen försäljning i gårdsbutiken hemma.